Hoge kosten leerling internationale school

Op een internationale school in ons land zijn de kosten per leerling hoger dan op een reguliere school. Duurdere docenten, kleinere klassen en extra leerlingbegeleiding zijn de redenen.

Internationale scholen geven 113 miljoen euro uit

In 2004 telt Nederland 40 internationale scholen voor primair en secundair onderwijs. Hiervan zijn 20 particuliere scholen en 20 scholen worden door de overheid bekostigd. Met de exploitatie van de internationale scholen was in 2004 113 miljoen euro gemoeid. De 20 particuliere scholen gaven 71 miljoen euro uit, de 20 bekostigde scholen 42 miljoen euro.

Extra kosten leerling internationale school ruim 3 duizend euro

Een leerling op een internationale primaire school kostte in 2004 gemiddeld 8,9 duizend euro. De kosten van een leerling op een reguliere primaire school waren 5,4 duizend euro. Een leerling in het internationaal secundair onderwijs kostte 9,8 duizend euro (6,6 duizend euro in het reguliere secundaire onderwijs).
Particuliere internationale scholen worden vrijwel geheel uit ouderbijdragen gefinancierd, die gemiddeld 9,4 duizend euro per jaar bedragen. De bekostigde internationale scholen krijgen hun inkomsten uit overheidssubsidies en uit (lagere) ouderbijdragen; de ouderbijdrage bedraagt gemiddeld 4 duizend euro.

Uitgaven internationale scholen in Nederland, 2004

Uitgaven internationale scholen in Nederland, 2004

12 duizend leerlingen

Meer dan 6,1 duizend leerlingen volgen het primair internationaal onderwijs, 5,9 duizend leerlingen nemen deel aan het secundair internationaal onderwijs. Twee op de drie leerlingen zitten op een particuliere internationale school.
Op een particuliere internationale school zitten gemiddeld 380 leerlingen, op een bekostigde internationale school zitten 220 leerlingen. De meeste internationale scholen vinden we in Den Haag, de stad met de meeste ambassades en internationale bedrijven.

Leerlingen uit 82 landen

De bekostigde internationale scholen in het secundair onderwijs worden door leerlingen uit 82 verschillende landen bezocht. De meeste leerlingen (71 procent) komen uit Europa. Van deze groep heeft 24 procent de Nederlandse nationaliteit, 18 procent komt uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 29 procent uit de andere Europese landen.

Leerlingen bekostigde internationaal secundair onderwijs naar land van herkomst, 2004

Leerlingen bekostigde internationaal secundair onderwijs naar land van herkomst, 2004

Recht op doorstroming

Op een internationale school zitten de kinderen van ouders die in Nederland zijn komen wonen en werken. Het onderwijsprogramma is zo opgezet dat ze bij terugkeer naar het land van herkomst of bij verhuizing naar een ander land hun studie kunnen vervolgen. De diploma’s zijn in Nederland erkend en geven het recht op verdere doorstroming in het regulier hoger onderwijs.
Er zitten ook kinderen van Nederlandse ouders op een internationale school. Deze kinderen hebben eerder in het buitenland onderwijs gevolgd of gaan dat doen. Het onderwijs is gericht op aansluiting op Engelstalig onderwijs of op de overstap naar het Nederlandse onderwijs.

Frans Pang