Minder schadelijke emissies zware metalen ondanks economische groei

In de periode 1995–2004 zijn de emissies naar water van zware metalen, gewogen naar milieudruk, met bijna 30 procent afgenomen, terwijl de economie met ruim 25 procent groeide. De daling is vooral gerealiseerd door het toepassen van composietvullingen en het gebruik van kwikafscheiders in tandartspraktijken, het terugdringen van verontreiniging door koperhoudende verf in de recreatievaart en de sanering van de kunstmestindustrie (cadmium).

Economische groei en emissies van zware metalen naar water, 1995–2004

Economische groei en emissies van zware metalen naar water, 1995–2004

Hoogste emissies per euro toegevoegde waarde in transportsector

In alle sectoren zijn de emissies van zware metalen per eenheid toegevoegde waarde tussen 1995 en 2004 afgenomen. De geringste daling is te zien in de agrarische sector en de transportsector. Deze sectoren genereren een relatief lage toegevoegde waarde bij een relatief hoge emissie van zware metalen.

Emissies van zware metalen per eenheid toegevoegde waarde

Emissies van zware metalen per eenheid toegevoegde waarde

Lozing voor de export

We vervuilen ons oppervlaktewater met zware metalen vooral voor de buitenlandse afnemers van onze goederen. Ruim de helft van de emissies van zware metalen naar water kan worden toegerekend aan de export van goederen . De transportsector, de industrie en de landbouw zijn voorbeelden van sectoren die voornamelijk lozen voor de export. De overheid en zorg en de zakelijke dienstverlening daarentegen emitteren vooral voor binnenlandse consumptie.

Toerekening van emissies van zware metalen aan finale bestedingen

 Toerekening van emissies van zware metalen aan finale bestedingen

Vervuiling kleiner dan emissie

Huishoudens lozen de meeste zware metalen, gevolgd door de overheid en zorgsector en de transportsector. Dit betekent niet dat deze sectoren het oppervlaktewater in dezelfde mate vervuilen. Huishoudens, overheid en zorgsector lozen hun afvalwater voornamelijk op het riool. Omdat de rioolwaterzuiveringsinstallaties een groot deel van de zware metalen uit het afvalwater verwijderen, is de vervuiling van het oppervlaktewater slechts een kwart van de emissie. De vervuiling van het oppervlaktewater door de agrarische sector is groter dan de emissie omdat uitspoeling via bodem en grondwater indirect een extra emissiebron vormt.

Emissie van zware metalen en vervuiling van oppervlaktewater, 2004

 Emissie van zware metalen en vervuiling van oppervlaktewater, 2004

Sjoerd Schenau, Roel Delahaye, en Maarten van Rossum