Tekort lokale overheden 1,6 miljard euro

De bijdrage van de lokale overheid aan het overheidstekort bedraagt in 2005 –1,6 miljard euro. De centrale overheid en de sociale fondsen boeken een overschot van 0,2 miljard euro. Het tekort (EMU-saldo) van de totale Nederlandse overheid komt daarmee uit op –1,4 miljard euro.

Bijdrage lokale overheid aan EMU-saldo

Bijdrage lokale overheid aan EMU-saldo

Tekort iets opgelopen in 2005

Het EMU-saldo van de lokale overheid fluctueert de laatste jaren. Na een dieptepunt in 2002 met een tekort van 2,3 miljard euro, bedroeg het tekort in 2004 1,3 miljard euro. In 2005 loopt het tekort weer op tot 1,6 miljard euro.
Van het EMU-tekort van de lokale overheid nemen de gemeenten bijna 1,9 miljard euro voor hun rekening en de waterschappen 0,2 miljard euro. De provincies leveren al jaren een positieve bijdrage aan het saldo. Ze hebben in 2005, net als in 2004, een overschot van ruim 0,2 miljard euro.

EMU-saldo lokale overheid

EMU-saldo lokale overheid

Langlopende schulden gestegen

De langlopende schulden van gemeenten zijn in 2005 met ruim 1 miljard euro toegenomen, de kortlopende schulden zijn met dezelfde omvang gedaald. Deze verschuiving is een gevolg van de lage kapitaalmarktrente.
De langlopende vorderingen zijn in 2005 verder afgenomen met 1,4 miljard euro. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de aflossing door woningbouwcorporaties van langlopende leningen bij gemeenten. De opbrengsten van deze aflossing zijn door de gemeenten gebruikt om het tekort te financieren.

Vorderingen en schulden van gemeenten

Vorderingen en schulden van gemeenten

Florianne Matser en Elena van Kampen