Rente hoger in april

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, was in april gemiddeld 3,9 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in maart. De rente loopt op sinds september 2005, toen het laagste niveau in lange tijd werd bereikt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in korte tijd twee keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt sinds maart 2006 op 1,50 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt momenteel op 2,50 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor april 2006 verwacht Eurostat, het Europese statistische bureau, een inflatie van 2,4 procent. In maart bedroeg de inflatie in de eurozone 2,2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)