Nederlands huishouden duur uit met elektriciteit

Nederlandse huishoudens betalen in 2006 een hoge elektriciteitsprijs vergeleken met huishoudens in de andere lidstaten in Europa. Alleen Italianen en Denen betalen nog hogere prijzen. Het recente besluit de MEP-heffing af te schaffen verlaagt de kWh-prijs weliswaar met 1,5 eurocent, desondanks blijft Nederland behoren tot de topdrie van duurste landen.

Grote verschillen in Europa

De in rekening gebrachte elektriciteitsprijzen verschillen sterk binnen de Europese Unie. In Griekenland is de prijs bijna 3,5 keer zo laag als in Denemarken. Ook tussen de recent toegetreden lidstaten en de kandidaat-landen zijn de verschillen groot. Naast lokale marktomstandigheden en de opwekkingswijzen van elektriciteit worden de prijsverschillen veroorzaakt door energie- en milieubelastingen en BTW.

Prijs elektriciteit bij verbruik 3500 kWh, 1 januari 2006

Prijs elektriciteit bij verbruik 3500 kWh, 1 januari 2006 (euro/kWh)

Groot belastingaandeel

Nederland behoort ook tot de landen met de hoogste heffingstarieven. In ons land is het aandeel energiebelasting en BTW in de prijs ruim 40 procent, in Denemarken is het zelfs bijna 60 procent. De meeste van de recent toegetreden lidstaten brengen nog geen energiebelastingen in rekening. Het gemiddelde prijsniveau ligt voor deze groep landen daardoor lager. Daarnaast is ook de in rekening gebrachte basisprijs gemiddeld lager.

Aandeel overige belasting en BTW in prijs

Aandeel overige belasting en BTW in prijs

Forse prijsverhoging in 2006

Een aantal landen heeft de prijzen in het afgelopen jaar aanzienlijk verhoogd. De verhogingen zijn vooral het gevolg van de gestegen basisprijzen. In het Verenigd Koninkrijk was deze stijging meer dan 15 procent. De Nederlandse prijzen zijn met meer dan 5 procent verhoogd, met name als gevolg van de gestegen prijzen van aardgas en steenkolen die worden gebruikt bij de opwekking van elektriciteit. Huishoudens in Noorwegen en België betalen als enige lagere prijzen ten opzichte van 2005.

Prijsverandering januari 2005–januari 2006

Prijsverandering januari 2005–januari 2006

Elektriciteitsprijs in ons land stijgt sneller dan inflatie

De prijzen voor elektriciteit zijn sinds 2000 het snelst gestegen in Ierland, Zweden, Noorwegen en Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is de stijging in de periode 2000–2006 bescheiden geweest.
De verhoging van de Nederlandse elektriciteitsprijs met ruim 40 procent is meer dan de gemeten consumentenprijsindex over deze periode (12,9 procent). De Nederlandse elektriciteitsmarkt is sinds 1 juli 2004 volledig geliberaliseerd.

Prijsverandering januari 2000–januari 2006

Prijsverandering januari 2000–januari 2006

Henk Verduin