In 2004 ruim 48 duizend zaken naar bestuursrechter

In 2004 zijn bij de bestuursrechter van de rechtbanken 48,3 duizend zaken ingediend. Dit is een toename van 30 procent sinds 2000.

Helft zaken over sociale verzekeringen en bijstand

In 2004 ging ruim de helft van de ingediende zaken over sociale verzekeringswetten en bijstandswetten. 12,5 duizend zaken zijn ingetrokken en er zijn 35,4 duizend uitspraken gedaan.

Ingediende zaken 2004

Ingediende zaken, 2004

Beroepszaken en voorlopige voorzieningen

Bestuursrecht gaat over geschillen met bestuursorganen, over bijvoorbeeld de hoogte van uitkeringen, ontslag van ambtenaren, pensioenen en bouwvergunningen.
Het gaat om beroepszaken en daarmee samenhangende verzoeken om voorlopige voorzieningen.

Vereenvoudigde behandeling

In een beroepszaak beoordeelt de rechtbank eerst of de zaak zonder zitting afgehandeld kan worden in een zogenoemde vereenvoudigde behandeling.  In 2004 zijn op deze wijze ruim 4 duizend zaken afgedaan. Ongeveer een derde van deze zaken is inhoudelijk beoordeeld. In de overige zaken was de rechter van oordeel dat de indiener in gebreke was gebleven, bijvoorbeeld omdat het beroep te laat was ingediend of de indiener het griffierecht niet had betaald.

Uitspraken in vereenvoudigde behandeling, 2004

Uitspraken in vereenvoudigde behandeling, 2004

Gewone of versnelde behandeling

De meeste beroepszaken worden behandeld in een gewone of versnelde behandeling. In 2004 zijn op deze wijze 25,3 duizend uitspraken gedaan. In 16 duizend zaken (62 procent) beoordeelde de rechter het beroep als ongegrond. Het bestreden besluit kon dan blijven zoals het was vastgesteld. Succesvol voor de indieners waren 8,1 duizend uitspraken (32 procent). Het bestuur moest dan een nieuw besluit nemen.

Uitspraken in gewone behandeling, 2004
Uitspraken in gewone behandeling, 2004

Voorlopige voorzieningen

In afwachting van een uitspraak van de rechter probeert de indiener van een beroep soms de werking van het aangevallen besluit op te schorten. Hiertoe vraagt hij de rechtbank om een voorlopige voorziening. In 2004 is in 5,9 duizend zaken een uitspraak gedaan over dergelijke verzoeken. In zeven op de tien zaken was dit een afwijzing van het verzoek.

Uitspraken in voorlopige voorzieningen, 2004

Uitspraken in voorlopige voorzieningen, 2004

Harm Aten en Elly Koeijers