Spaarloon gehalveerd door deblokkering

In 2005 zijn de tegoeden op spaarloonrekeningen gehalveerd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Veel spaarders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per september 2005 gelden voortijdig te deblokkeren. 

Vroegtijdig vrijkomen van spaarloon

In 2005 is 3,8 miljard euro vrijgekomen van de spaarloonrekeningen. Hiervan is 1 miljard euro vrijgevallen doordat de reguliere blokkeringsperiode van 4 jaar was verstreken. De overige 2,8 miljard euro is vervroegd gedeblokkeerd, vooral als gevolg van de wetswijziging die de deblokkering van de in 2002 tot en met 2004 ingelegde gelden mogelijk maakte. 

Inleg spaarloon gelijk gebleven

Deelnemers aan de spaarloonregeling hebben in 2005 voor 1,4 miljard euro ingelegd. Dat is ongeveer evenveel als in 2003 en 2004.Het maximale bedrag dat jaarlijks gespaard mag worden via de werkgever is in 2003 bevroren op 613 euro.

Tegoed spaarloonrekeningen gehalveerd

In 2005 is netto 2,4 miljard euro onttrokken aan de spaarloonrekeningen. Aan het eind van vorig jaar bedroeg het totale tegoed 2,2 miljard euro. Dat is een halvering ten opzichte van eind 2004. Het spaarloontegoed maakt nog slechts 1 procent uit van de totale tegoeden op spaarrekeningen van particulieren.

Ook in 2003 leidde een wetswijziging tot een halvering van de tegoeden op bedrijfsspaarrekeningen.

 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.