Ruim 1 200 topinkomens bij de (semi-)overheid

In 2004 waren er bij de overheid en in de gesubsidieerde sector 1 200 banen met een jaarloon van ten minste 158 duizend euro, het gemiddelde salaris van een minister, inclusief onkostenvergoedingen. Dit zijn er vrijwel evenveel als een jaar eerder.

Meeste topinkomens in bedrijfsleven

In 2004 waren er in Nederland ruim 14 duizend banen met een jaarloonhoger dan 158 duizend euro. Het merendeel van deze banen, bijna 13 duizend, komt voor in de particuliere sector. Het gaat vooral om topbanen bij de groothandel, de banken, het luchtvervoer, het speur- en ontwikkelingswerk en de overige zakelijke dienstverlening.

Topinkomens overheid vooral in de gezondheidszorg

Van de ruim 1 miljoen banen in de overheidssector zijn er bijna 400 met een topinkomen. Bijna 70 procent hiervan is te vinden bij de academische ziekenhuizen. De rest zit grotendeels bij de universiteiten, de rijksoverheid en de gemeenten. In de gesubsidieerde sector kwamen iets meer dan 800 banen met een topinkomen voor. Ook dit zijn voor het belangrijkste deel banen in de gezondheidszorg.

Banen met jaarloon hoger dan 158 duizend euro, 2004

Banen met jaarloon hoger dan 158 duizend euro, 2004

Wet op openheid van topinkomens publieke sector

Op 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in werking getreden, waardoor salarissen openbaar zijn van werknemers in de (semi-)publieke sector, die meer dan 158 duizend euro verdienen. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde belastbaar jaarloonvan ministers, inclusief onkostenvergoedingen.

Wetsvoorstel voor salarisverhoging ministers

Eind 2005 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin onder andere het voorstel om de ministers een salarisverhoging van 30 procent te geven. Het bruto maandloon van ministers zou, met ingang van de volgende kabinetsperiode, omhoog gaan tot 12 249 euro en dat van de minister-president tot 13 474 euro, het hoogste salaris binnen de publieke sector. Deze bedragen zijn exclusief onkostenvergoedingen. Het voorstel is gebaseerd op een rapport van de commissie-Dijkstal.

Na salarisverhoging nog 8 duizend beter beloonde banen

Van de 6,9 miljoen banen (2004) zijn er ruim 8 duizend met een bruto maandloon hoger dan 12 249 euro. Hiervan zijn er zo’n 600 in de gesubsidieerde sector en 300 bij de overheid.

Banen met bruto maandloon hoger dan 12 249 euro, 2004

Banen met bruto maandloon hoger dan 12 249 euro, 2004

Gerda Gringhuis