Opnieuw minder doden in verkeer

Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar opnieuw gedaald. In 2005 zijn er 817 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn er 64 minder dan in 2004. Vooral onder jeugdige en gemotoriseerde verkeersdeelnemers is het aantal doden afgenomen. Het aantal dodelijk verongelukte voetgangers is vorig jaar wel gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Daling verkeersdoden zet door

In het begin van deze eeuw kwamen er jaarlijks ongeveer 1 100 mensen om het leven in het verkeer. Dat aantal daalde in 2004 naar 881. Vorig jaar lag het  aantal verkeersdoden op 817. Dat is het laagste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Ter vergelijking, in het begin van de jaren zeventig lieten jaarlijks meer dan 3 duizend mensen het leven in het verkeer. 

Minder jonge verkeersslachtoffers

De daling van het aantal verkeersdoden is het sterkst onder jeugdigen tot 30 jaar. Vooral het aantal dodelijk verongelukte twintigers is fors gedaald. In 2004 kwamen er 182 twintigers om in het verkeer, een jaar later waren dat er 140.  De daling betreft vooral gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Toch vallen onder twintigers nog steeds de meeste verkeersdoden. 

Grootste daling bij inzittenden auto’s

Onder inzittenden van een auto is het aantal verkeersdoden het meest afgenomen. Hoewel het aantal autokilometers nog steeds toeneemt, is het aantal dodelijk verongelukte autorijders en passagiers sinds 2001 gedaald. Ook het aantal dodelijk verongelukte motorrijders is flink afgenomen. 

Voetgangers blijven kwetsbaar

Voetgangers zijn nog altijd kwetsbaar in het verkeer. Het aantal dodelijk verongelukte voetgangers is vorig jaar toegenomen naar 89. In 2004 lieten 77 voetgangers het leven in het verkeer. Overigens was er tussen 2003 en 2004 nog sprake van een sterke afname van het aantal dodelijk verongelukte voetgangers. Ook het aantal verongelukte fietsers is in 2005 niet verder gedaald, maar bleef vrijwel hetzelfde als in 2004.  

Forse daling in Groningen

In de provincie Groningen is het aantal verkeersdoden in 2005 gehalveerd ten opzichte van 2004. Ook in Zuid-Holland tekende zich een flinke daling af. In de provincie Noord-Brabant vallen evenals in de voorgaande jaren de meeste verkeersdoden, ruim 20 procent van het totale aantal. Dat hangt overigens mede samen met het aantal kilometers weg.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.