Luchtverkeer blijft groeien

In de periode 2003–2005 is het passagiersvervoer via de Nederlandse luchthavens met bijna 13 procent toegenomen tot ruim 46 miljoen reizigers. Het vrachtvervoer via de luchthavens steeg in diezelfde periode met 12 procent tot 1,5 miljoen ton in 2005.

Passagiers Nederlandse luchthavens

Passagiers Nederlandse luchthavens

Verenigd Koninkrijk aan kop

Ongeveer 17 procent van de passagiers gaat naar of komt uit het Verenigd Koninkrijk. Hiermee heeft het Verenigd Koninkrijk het grootste aandeel in het passagiersvervoer. De Verenigde Staten staat op de tweede plaats met een aandeel van ruim 10 procent.
De Verenigde Staten is wel de eerste luchtvrachtpartner. Ruim 18 procent van alle vrachtvervoer via de Nederlandse luchthavens gaat naar of komt uit de Verenigde Staten. Het vrachtvervoer van en naar de Verenigde Staten nam in de periode 2003–2005 met bijna 19 procent toe.

Vrachtvervoer Nederlandse luchthavens

Vrachtvervoer Nederlandse luchthavens

China erg in trek

Het aantal vluchten van en naar China (exclusief Hongkong) is tussen 2003 en 2005 bijna verdrievoudigd. Het passagiersvervoer met China steeg van bijna 180 duizend in 2003 naar 435 duizend in 2005, het vrachtvervoer nam toe van 37 duizend ton (2003) tot 122 duizend ton (2005). Van deze vracht is tweederde invoer en eenderde uitvoer. Inmiddels is China na de Verenigde Staten en voor Hongkong de belangrijkste luchtvrachtpartner.

Flinke groei luchtverkeer met nieuwe EU-lidstaten

Ook het luchtverkeer met de nieuwe EU-lidstaten is in 2005 flink toegenomen. Het aantal vluchten naar deze lidstaten steeg het laatste jaar met 38 procent tot bijna 20 duizend in 2005. Het aantal passagiers van en naar de acht voormalige Oostblokstaten steeg met 35 procent naar 1,3 miljoen reizigers.

Belang regionale luchthavens stijgt

Het luchtverkeer van en naar Schiphol blijft groeien, maar het aandeel van de nationale luchthaven wordt kleiner. De regionale luchthavens laten een relatief sterkere groei zien.
Het vrachtvervoer op Maastricht-Aachen Airport stijgt met 20 duizend ton goederen naar 54 duizend in 2005. Het aantal  passagiers via Eindhoven Airport is zelfs ruimschoots verdubbeld, van 428 duizend in 2003 naar 973 duizend in 2005.

Passagiers regionale luchthavens

Passagiers regionale luchthavens

Wick Schaafstra en Marly Odekerken