Rente hoger in maart

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in maart gemiddeld 3,7 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in februari. In september 2005 lag de langetermijnrente op het laagste niveau sinds lange tijd. Daarmee vergeleken was de langetermijnrente in maart ruim een half procentpunt hoger.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2006 haar rentetarieven met 0,25 procentpunt verhoogd. De vorige rente-ingreep van de ECB was in december 2005 toen de tarieven ook met 0,25 procentpunt werden verhoogd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf 8 maart 2006 op 1,50 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 8 maart 2006 op 2,50 procent.

In een Focusartikel dat op 1 december 2005 in het Conjunctuurbericht is geplaatst, wordt ingegaan op de relatie tussen onder meer de kapitaalmarktrente en rente-ingrepen van de ECB.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. Eurostat, het Europese statistische bureau, berekende voor maart een  gemiddelde inflatie in de eurozone van 2,2 procent. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)