Uitzenduren verder toegenomen

Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A kwam, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in het vierde kwartaal van 2005 uit op 102 (2000=100).

Dat is ruim 6 procent hoger dan in het derde kwartaal, toen het aantal uitzenduren al met bijna 4 procent toenam. Vanaf het eerste kwartaal van 2004 is het aantal uitzenduren fase A in bijna alle kwartalen gestegen. Voor 2004 als geheel kwam de toename uit op 6 procent, voor 2005 op bijna 18 procent.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A