Consumptie in januari hoger

De binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens in januari waren 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral aan duurzame goederen werd meer besteed. De maandcijfers over de ontwikkeling van de binnenlandse consumptie zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren 3,8 procent hoger dan in januari 2005. Er werden vooral meer huishoudelijke apparaten, kleding, schoenen en meubels gekocht. De bestedingen aan duurzame goederen zijn in de tweede helft van 2005 sterk aangetrokken. De aankoop van nieuwe personenauto’s staat echter onder druk. Aan nieuwe auto’s werd in januari, net als in voorgaande maanden, minder besteed dan een jaar eerder.

De consumptie van voedings- en genotmiddelen bleef iets achter bij die in januari 2005. Aan diensten is 0,8 procent meer besteed.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Er vindt een verschuiving plaats van consumptie door huishoudens naar overheidsconsumptie.

Deze verschuiving beïnvloedt de ontwikkeling van de consumptie huishoudens en verstoort daarmee het conjunctuurbeeld. Daarom is er voor gecorrigeerd: de maandcijfers in 2006 worden gepubliceerd exclusief zorg. In het focusartikel “Invloed van het zorgstelsel op conjunctuurindicatoren”, dat op 24 maart 2006 in het Conjunctuurbericht is gepubliceerd, wordt hierop nader ingegaan.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)