Inflatie daalt naar 1,1 procent in februari

De inflatie kwam in februari 2006 uit op 1,1 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in januari, toen de inflatie nog 1,3 procent bedroeg. De inflatie wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De daling van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. De prijzen van LPG en benzine daalden in februari ten opzichte van januari. Het verlagende effect hiervan op de inflatie werd nog versterkt doordat in februari 2005 de prijzen van autobrandstoffen juist flink waren gestegen. Autobrandstoffen waren in februari 9,3 procent duurder dan een jaar geleden, maar in januari was dat verschil 14,0 procent.

Ook de prijsontwikkeling van kleding en kledingstoffen had een drukkend effect op het inflatiecijfer. Zoals gebruikelijk in februari ging de prijs flink omhoog vanwege de nieuwe zomercollectie in de winkels, maar vorig jaar was de prijsstijging sterker. Hierdoor waren kleding en kledingstoffen in februari per saldo 2,5 procent goedkoper dan een jaar geleden.

De prijsontwikkeling van verse groenten zorgde ook voor een lagere inflatie. Deze waren in februari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in januari de groenteprijzen juist 6,3 procent duurder waren.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend. Volgens deze methode kwam de Nederlandse inflatie in februari uit op 1,4 procent. In januari was dit nog 1,8 procent.

In de eurozone daalde de inflatie in februari met 0,1 procentpunt naar 2,3 procent. De inflatieontwikkeling in de eurozone wordt nader beschreven op de rentepagina van het Conjunctuurbericht.

Inflatie

Inflatie