Minder sterfgevallen op zondag

Op zondag is het aantal sterfgevallen lager dan op een doordeweekse dag. De lage sterfte op zondagen hangt samen met de lagere sterfte in ziekenhuizen. Ook bij overlijden in de thuissituatie is sprake van een lager aantal sterfgevallen op zondag. In verzorgings- en verpleeghuizen is de sterfte op zondag vrijwel gelijk aan het daggemiddelde.

Aandeel sterfte op zondagen

Aandeel sterfte op zondagen

Daling aandeel sterfte op zondag

In de periode 2000–2005 stierven op een zondag gemiddeld 366 mensen, 14 minder dan op een gemiddelde dag. Vrijdag is de dag met de hoogste sterfte. Op die dag ligt het aantal sterfgevallen 9 hoger dan gemiddeld.
Sinds de jaren vijftig is het aandeel sterfgevallen op zondag gedaald van 14,1 procent naar 13,7 procent. Alleen in 1953 vielen, door de watersnoodramp, vele doden op een zondag.

Meer mannen overlijden in een ziekenhuis

De afgelopen vijf jaar vond ongeveer een derde van alle sterfgevallen plaats in een ziekenhuis. Het geringe aantal sterfgevallen op zondag is voor de helft toe te schrijven aan de lagere sterfte in ziekenhuizen op die dag. Risicovolle ingrepen worden bij voorkeur niet op zondag verricht. Van alle sterfgevallen in een ziekenhuis in 2003 en 2004 vond 13,4 procent plaats op een zondag. Dinsdag en vrijdag zijn de dagen met het hoogste aantal sterfgevallen.
Het aantal mannen dat in een ziekenhuis overlijdt, is 16 procent hoger dan het aantal vrouwen. In een verzorgings- of verpleeghuis overlijden daarentegen twee keer zo veel vrouwen als mannen.

Sterfte in een ziekenhuis, per dag van de week

Sterfte in een ziekenhuis, per dag van de week

Ook laag zondagaandeel in thuissterfte

Het aantal sterfgevallen in en om het huis – ongeveer een derde van alle sterfgevallen – is op zondag eveneens beduidend lager dan op andere dagen van de week. Het lage aantal hangt samen met levensbeëindigend handelen. Levensbeëindigend handelen vindt doorgaans in de thuissituatie plaats en gebeurt zelden op zondag. Zonder sterfte door levensbeëindigend handelen zouden er slechts geringe verschillen bestaan in de sterfte per dag in en om het huis. Het levensbeëindigend handelen speelt in slechts iets meer dan 1 procent van alle sterfgevallen een rol, maar het aandeel op zondag is met minder dan 4 procent zeer klein.

Sterfte door levensbeëindigend handelen

Sterfte door levensbeëindigend handelen

Onder jongeren hogere sterfte op zaterdag

De lagere sterfte op zondag geldt niet voor jongeren. Jongeren overlijden in en rond het weekend met een piek op zaterdag. Bij tieners (10-19 jaar) en twintigers (20-29 jaar) is een derde van de sterfte het gevolg van verkeersongevallen.

Sterfte onder tieners en twintigers per dag

Sterfte onder tieners en twintigers per dag

Carel Harmsen en Joop Garssen