Uitvoervolume goederen 9 procent groter in december

In december 2005 was het uitvoervolume van goederen, na correctie voor werkdageffecten, 9 procent groter dan in december 2004. De groei van het uitvoervolume lag hiermee hoger dan gemiddeld in het afgelopen jaar.

Het volume van de ingevoerde goederen was in december ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. De volumegroei van de werkdaggecorrigeerde invoer was hiermee iets hoger dan gemiddeld in 2005.

In waarde was de uitvoer in december, rekening houdend met verschillen in werkdagpatroon, 16 procent hoger dan een jaar eerder. De waarde van de invoer kwam ruim 14 procent hoger uit. De in- en uitvoerprijzen waren in december respectievelijk 7 en 6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De stijging van de export in 2005 heeft voor het overgrote deel betrekking op de wederuitvoer. Dit zijn elders geproduceerde goederen, bijvoorbeeld in China, Taiwan of de VS, die vanuit Nederland verder worden gedistribueerd na een geringe bewerking te hebben ondergaan. De groei van de export van Nederlands fabrikaat bleef daarbij vergeleken beperkt.

Uitvoer goederen

Uitvoer goederen