Rente vrijwel gelijk in januari

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in januari gemiddeld 3,3 procent. Dat is vrijwel gelijk aan de rente in december. In die maand was de rente met 0,1 procentpunt gedaald.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in januari 2006 haar rentetarieven niet aangepast. De laatste rente-ingreep van de ECB was in december 2005 toen de tarieven met 0,25 procentpunt werden verhoogd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf 6 december 2005 op 1,25 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 6 december 2005 op 2,25 procent. In een Focusartikel dat op 1 december 2005 in het Conjunctuurbericht is geplaatst, wordt ingegaan op de relatie tussen onder meer de kapitaalmarktrente en rente-ingrepen van de ECB.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. In december was de gemiddelde inflatie in de eurozone 2,2 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in november vorig jaar. Voor januari 2006 verwacht Eurostat, het Europese statistische bureau, een inflatie van 2,4 procent. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)