Historisch lage bevolkingsgroei

Sinds 1900 is de bevolkingsgroei nooit zo laag geweest als in 2005. Het aantal inwoners van Nederland nam vorig jaar slechts met 30 duizend toe. Op 1 januari 2006 telde ons land 16,34 miljoen inwoners. De geringe groei komt vooral doordat er veel meer emigranten waren dan immigranten. Daarnaast daalde opnieuw het aantal geboorten. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Vanaf 2001 is er al sprake van een afnemende bevolkingsgroei.

Aantal emigranten blijft toenemen

Steeds meer inwoners vertrekken naar het buitenland. In 2005 waren dat er 121 duizend. Een jaar eerder lag het aantal op 110 duizend. De toename van het aantal emigranten is vooral toe te schrijven aan het oplopende vertrek van in Nederland geboren personen. Zij vormen bijna de helft van de emigranten. Een groot deel van hen vertrok naar België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Antillen.

Ongeveer evenveel  immigranten

In 2005 zijn 94 duizend immigranten naar Nederland gekomen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in het voorgaande jaar. Het aantal immigranten uit Marokko en Turkije is sterk teruggelopen. Per saldo vestigden zich in 2005 enkele honderden Turken en Marokkanen in Nederland. Het aantal Poolse immigranten nam daarentegen met 2 duizend toe tot 7 duizend. Na de groep terugkerende Nederlanders vormden zij de grootste groep immigranten.

Fors vertrekoverschot

Voor het tweede jaar op rij was er sprake van een vertrekoverschot. Tegenover 94 duizend immigranten stonden 121 duizend emigranten. Het vertrekoverschot kwam uit op 27 duizend. In 2000 bedroeg de netto-instroom door migratie nog 54 duizend.

Geboorte opnieuw lager

In 2005 zijn 188 duizend kinderen geboren. Dat zijn er 6 duizend minder dan een jaar eerder. De daling van het aantal geboorten zette al in 2000 in. Ook in de komende jaren zal naar verwachting nog sprake zijn van een afnemend aantal geboorten. Dit is het gevolg van het teruglopende aantal jonge vrouwen in de Nederlandse bevolking.

Lage sterfte

In 2005 zijn 137 duizend mensen overleden, evenveel als in 2004. Het aantal overledenen lag in de voorgaande vijf jaar beduidend hoger. De griepgolf in maart had een verhogend effect op de sterfte van ouderen, terwijl de relatief koele zomer en het milde najaar een verlagend effect hadden.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.