Ruim 360 bedrijven en instellingen failliet

In december 2005 zijn er ruim 360 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 16 procent minder dan in december 2004. In november 2005 werden er ruim 480 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er 5 procent meer dan in november 2004.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand en kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in december 2005 uitgekomen op 409. Dit is daarmee weer terug op het niveau van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde in de maanden juni tot en met oktober 2005.

In geheel 2005 zijn er iets minder faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken dan in 2004. In dat jaar was het aantal failliet verklaarde bedrijven ongeveer gelijk aan dat in 2003.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)