Uitvoervolume goederen 7 procent groter in november

In november 2005 was het uitvoervolume van goederen 7 procent groter dan in november 2004. De groei van het werkdaggecorrigeerde uitvoervolume lag hiermee iets hoger dan in de vijf voorafgaande maanden. Het groeitempo in november was ongeveer gelijk aan het groeitempo in het eerste halfjaar van 2005. Toen werd er gemiddeld 7,2 procent meer geëxporteerd.

Het volume van de ingevoerde goederen was in november ruim 6 procent groter dan een jaar eerder. De volumegroei van de werkdaggecorrigeerde invoer lag hiermee vrijwel even hoog als in de voorgaande drie maanden. Ook ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005 lag het groeitempo hoger. Toen werd er gemiddeld 5,3 procent meer ingevoerd.

Uitgedrukt in waarde was de uitvoer in november 11 procent hoger dan een jaar eerder. De waarde van de invoer kwam ook 11 procent hoger uit. De in- en uitvoerprijzen waren in november 4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Naar landen binnen de EU was de uitvoerwaarde 10 procent hoger dan in november 2004. Naar landen buiten de EU werd 16 procent meer uitgevoerd. De invoerwaarde uit EU-landen kwam 5 procent hoger uit. De invoer uit niet-EU-landen was 17 procent hoger.

Uitvoer goederen

Uitvoer goederen