Steeds meer hoveniers

Het aantal hoveniersbedrijven is in de periode 1995-2005 met bijna 80 procent gestegen. Waren er in 1995 nog ruim 2 900 hoveniersbedrijven, tien jaar later zijn dat er 5 600. De groei hangt onder meer samen met de gunstige ontwikkelingen in de particuliere tuinbranche.

Vestigingen hoveniersbedrijven
Vestigingen hoveniersbedrijven

Veel mensen, veel hoveniers

Hoveniersbedrijven zijn vooral te vinden in de provincies waar de meeste mensen wonen. Alleen al in Zuid-Holland bevindt zich één vijfde van alle Nederlandse hoveniersbedrijven. In Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant is dit aandeel telkens ongeveer 15 procent. In bovengenoemde vier provincies is bijna tweederde deel van alle hoveniersbedrijven te vinden. Dit aandeel komt overeen met het aantal inwoners in deze vier provincies: bijna tweederde van alle inwoners van Nederland woont er.

Relatief veel in Gelderland en Utrecht

Het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners is het hoogst in Gelderland en Utrecht. In deze provincies is er gemiddeld genomen per 100 duizend inwoners keuze uit 43 hoveniersbedrijven. Voor inwoners uit Limburg en Groningen is deze keus het kleinst. Zij kunnen kiezen uit ongeveer 24 hoveniersbedrijven.

Vestigingen hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners, 2005
Vestigingen hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners, 2005

Sterkste toename in Drenthe en Gelderland

De toename van het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners voltrok zich het sterkst in Drenthe en Gelderland. In deze provincies is het aantal hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners met ruim 20 toegenomen. In Limburg steeg dit aantal met slechtst 10. 

Toename aantal vestigingen hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners, 1995-2005
Toename aantal vestigingen hoveniersbedrijven per 100 duizend inwoners, 1995-2005

Veel kleine bedrijven

Minder dan de helft van alle hoveniersbedrijven heeft naast de eigenaar personeel in dienst. Slechts in 800 bedrijven zijn vijf of meer personen werkzaam. 

Naud Philippens