Ruim 480 bedrijven en instellingen failliet

In november 2005 werden er ruim 480 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 5 procent meer dan in november 2004. In oktober 2005 werden er ruim 380 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er iets minder dan in oktober 2004.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand en kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in november 2005 uitgekomen op 437. Dit is iets hoger dan het voortschrijdend driemaandsgemiddelde in november 2004.

In geheel 2004 zijn er ongeveer evenveel faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken als in 2003. In de eerste elf maanden van 2005 was het aantal 2,5 procent lager dan in dezelfde periode van 2004.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)