Biologische landbouw groeit licht

Het areaal biologische landbouw is in 2004 met 6 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee beslaat de biologische landbouw bijna 40 duizend hectare. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met het totale landbouwareaal in de Noordoostpolder. Ook het aantal bedrijven in de biologische landbouw neemt nog iets toe. Dit waren er 1 201 in 2004, tegen 1 185 een jaar eerder.

Biologisch groeit tegen de trend in

In 2004 is het aantal bedrijven met een biologische productiewijze 1 procent groter dan een jaar eerder. Het totaal aantal boerenbedrijven is met 2 procent verminderd. In de voorafgaande vijf jaar is het aantal biologische bedrijven toegenomen met ongeveer 10 procent per jaar, tegen een jaarlijkse daling van bijna 4 procent binnen de totale landbouw. Dit betekent dat er tegen de trend in steeds meer biologische bedrijven zijn, maar de groei is wel kleiner dan voorheen.  

Leeftijd bedrijfshoofd bij persoonlijke ondernemingen
Leeftijd bedrijfshoofd bij persoonlijke ondernemingen

Biologische boeren zijn jonger

De bedrijfshoofden van biologische bedrijven zijn gemiddeld jonger dan die van de gangbare bedrijven. Bijna de helft van de bedrijfshoofden in de gangbare landbouw is 55-plusser, terwijl binnen de biologische landbouw de meerderheid van middelbare leeftijd is. Een kwart van de biologische boeren was in 1998 jonger dan veertig jaar. Ondertussen is dit aandeel gedaald naar het gebruikelijke niveau binnen de gangbare landbouw: net onder de 15 procent.

Bijna 40 duizend hectare biologisch

Het biologisch areaal landbouwgrond in Nederland komt in 2004 uit op 39,7 duizend hectare. Dit is 2,3 duizend hectare meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename, schakelen sinds 2000 steeds minder bedrijven om van gangbaar naar biologisch. Vanaf 1999 was het areaal in omschakeling ongeveer 5 duizend hectare, waarna het inzakte naar ruim 3 duizend hectare in 2003 en onder de 2 duizend hectare in 2004.

Areaal biologische landbouw
Areaal biologische landbouw

Biologisch areaal in zes jaar verdubbeld

Het totaal areaal landbouwgrond in Nederland zit al jarenlang net onder de 2 miljoen hectare. Het biologisch aandeel hiervan is de afgelopen zes jaar verdubbeld van 1 naar 2 procent. Het streven van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 10 procent biologisch landbouwgrond in 2010.

Aandeel enkele gewassen in akkerbouwareaal, 2004
Aandeel enkele gewassen in akkerbouwareaal, 2004

Biologische akkerbouw is anders

Het biologisch areaal landbouwgrond bestaat in 2004 uit 52 procent grasland, 41 procent akkerbouwgewassen en 7 procent tuinbouwgewassen. Een zelfde onderverdeling geldt ruwweg ook voor het gangbare areaal. De samenstelling van het biologische akkerbouwareaal is echter duidelijk anders. In de biologische landbouw zijn gewassen zoals snijmaïs, aardappelen, wintertarwe en suikerbieten minder belangrijk.

Arthur Denneman