Aanhoudende groei internationale handel

In oktober 2005 was het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger dan een jaar geleden. Het volume van de uitvoer groeide met 5 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De in- en uitvoerprijzen waren in oktober 3 procent hoger dan vorig jaar. De waarde van de ingevoerde goederen bedroeg in oktober van dit jaar 22,3 miljard euro. Dat is 11 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De waarde van de uitvoer was 8 procent hoger en kwam uit op 24,6 miljard euro. Het handelsoverschot kwam in oktober van dit jaar uit op 2,3 miljard euro. Dat is lager dan een jaar eerder, toen het overschot 2,6 miljard euro bedroeg. 

Vooral meer handel met niet-EU-landen

De waarde van de invoer uit landen buiten de Europese Unie bedroeg 10,3 miljard euro in oktober 2005. Dit is 16 procent meer dan een jaar eerder. Er is met name meer ingevoerd uit China. De uitvoer naar niet-EU-landen is 14 procent hoger uitgekomen en bedroeg 5,7 miljard euro. Vooral naar Rusland zijn in oktober meer goederen uitgevoerd.

De invoer uit EU-landen was 6 procent hoger. De waarde bedroeg 12 miljard euro. De uitvoer naar EU-landen was eveneens 6 procent hoger dan in oktober 2004. De uitvoerwaarde kwam uit op 18,9 miljard euro. 

Invloed hoge brandstofprijzen

Ook in oktober is de handelswaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen het meest gestegen. Dat is vooral het gevolg van fors hogere brandstofprijzen ten opzichte van oktober 2004. De invoerwaarde was 33 procent hoger dan vorig jaar, de uitvoerwaarde lag 24 procent hoger.

 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.