Productie industrie vrijwel gelijk

De Nederlandse industrie heeft in oktober van dit jaar, na correctie voor verschillen in werkdagpatroon, vrijwel evenveel geproduceerd als in oktober 2004. In het derde kwartaal werd nog een half procent meer geproduceerd ten opzichte van een jaar eerder.
 
Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor seizoeninvloeden en werkdagen steeg de productie in de periode september-oktober met 0,7 procent ten opzichte van juli-augustus dit jaar. Vooral de productie van investeringsgoederen steeg in de periode september-oktober. Ook die van grondstoffen en halffabrikaten nam iets toe. De productie van consumptiegoederen bleef nagenoeg gelijk.

Bij een vrijwel gelijkblijvende productie hebben de ondernemers in de industrie in oktober 7 procent meer omgezet. De omzetgroei is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen. Deze stegen met gemiddeld 5 procent. Daarmee komt de groei van het omzetvolume op ongeveer 2 procent. Dat is duidelijk hoger dan de productiegroei. Dit wijst erop dat een deel van de omzet is gerealiseerd door het verkleinen van voorraden. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de Conjunctuurtest van november. De ondernemers waren daarin positiever gestemd over hun voorraad gereed product.

Productie industrie

Productie industrie