Rente gestegen in november

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in november 2005 gemiddeld 3,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in oktober. Hiermee is de rente in oktober weer terug op het niveau van april van dit jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in december 2005 haar rentetarieven met 0,25 procentpunt verhoogd. De vorige rente-ingreep van de ECB was in juni 2003 toen de tarieven met 0,5 procentpunt werden verlaagd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf 6 december 2005 op 1,25 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 6 december 2005 op 2,25 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. In oktober was de gemiddelde inflatie in de eurozone 2,5 procent. Voor november verwacht Eurostat voor de eurozone een gemiddelde inflatie van 2,4 procent. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)