Rente gestegen in oktober

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in oktober 2005 gemiddeld 3,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger in september. Hiermee is de rente in oktober weer terug op het niveau van juli en augustus van dit jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in oktober 2005 haar rentetarieven niet aangepast. De laatste rente-ingreep van de ECB was in juni 2003 toen de tarieven met 0,5 procentpunt werden verlaagd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf juni 2003 op 1,00 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf juni 2003 op 2,00 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. Voor oktober berekende Eurostat voor de eurozone een gemiddelde inflatie van 2,5 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in september. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)