Ex-arbeidsongeschikten twee keer zoveel ziek

Arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten met een baan zijn vaker ziek dan een gemiddelde werknemer. Onder arbeidsongeschikten met een baan was het ziekteverzuim 8,9 procent in 2002 en onder ex-arbeidsongeschikten met een baan was het 10,7 procent. Voor alle werknemers kwam het verzuim in dat jaar uit op gemiddeld 5,3 procent.

Eenvijfde van de arbeidsongeschikten heeft baan

Eenvijfde van de personen die in 2002 recht hadden op een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering, had daarnaast betaald werk. In totaal gaat het om 175 duizend personen. Daarnaast waren er 80 duizend werkzame ex-arbeidsongeschikten. Dat zijn mensen van wie in de vijf jaar voor 2002 de arbeidsongeschiktheidsuitkering beëindigd is.

(Ex-)arbeidsongeschikten langer ziek

In 2002 zaten werknemers per ziekmelding gemiddeld 18 dagen ziek thuis. Arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten met een baan hadden gemiddeld 28 verzuimdagen. Per ziekmelding waren zij dus langer ziek.

Ziekteverzuim, meldingsfrequentie en verzuimduur, 2002

Ziekteverzuim, meldingsfrequentie en verzuimduur, 2002

Voormalig arbeidsongeschikten vaker ziek

Werkende ex-arbeidsongeschikten zijn vaker ziek dan personen die nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. In 2002 meldden zij zich anderhalf maal zo vaak ziek als werkende arbeidsongeschikten. Per ziekmelding verzuimden zij minder lang: 25 dagen tegenover 30 dagen.

Verzuimgegevens van arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten, 2002

Verzuimgegevens van arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten, 2002

Het grootste deel van de arbeidsongeschikten en voormalige arbeidsongeschikten met een baan, ongeveer 70 procent, heeft een verzuim dat onder het landelijk gemiddelde van 5,3 procent ligt. De 30 procent met een verzuimpercentage boven het landelijk gemiddelde verzuimt vooral langer.

Samenstelling groep nauwelijks van belang

In de groep voormalig arbeidsongeschikten en personen met een lopende uitkering zitten meer ouderen dan in de totale groep werknemers. Wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt daalt het ziekteverzuim met ongeveer een halve procentpunt. Het hogere ziekteverzuim is daarom nauwelijks te verklaren door de hogere leeftijd van de groep.

Gwen Krul en Judy Moester