Echtscheidingskinderen scheiden veel vaker

In 2004 hebben bijna 34 duizend thuiswonende minderjarige kinderen een echtscheiding van hun ouders meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen later een aanzienlijk grotere kans hebben om zelf ook een echtscheiding mee te maken.

Echtscheiding na 20 jaar naar huwelijksgeschiedenis ouders

Echtscheiding na 20 jaar naar huwelijksgeschiedenis ouders

Kans op echtscheiding twee keer zo groot

De echtscheidingskans van kinderen die een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt, is ruim twee keer zo groot als die van kinderen zonder gescheiden ouders. Zo blijkt dat ruim 40 procent van de mensen die tussen 1977 en 1981 getrouwd zijn en een ouderlijke echtscheiding hebben meegemaakt, na 20 jaar is gescheiden. Van de getrouwde personen zonder gescheiden ouders is dat nog geen 20 procent.
Een sterk verhoogde kans op echtscheiding treedt ook op bij kinderen die zelf geen ouderlijke echtscheiding hebben meegemaakt, maar van wie minstens één van de ouders wel ooit uit een eerder huwelijk gescheiden is.

Echtscheiding na 20 jaar naar huwelijksgeschiedenis ouders beide partners
Echtscheiding na 20 jaar naar huwelijksgeschiedenis ouders beide partners

Hoogste echtscheidingskans

Als beide partners gescheiden ouders hebben, is de kans op echtscheiding nog hoger. Ruim de helft van deze paren maakt een echtscheiding mee, drie keer zo veel als paren zonder gescheiden ouders. Echtparen met één partner met gescheiden ouders scheiden twee keer zo vaak als paren zonder gescheiden ouders. Voor de echtparen van wie de ouders van één van de partners zijn gescheiden, ligt dit aandeel op ruim 30 procent binnen 20 jaar.

Echtscheiding na 20 jaar naar leeftijd kinderen
Echtscheiding na 20 jaar naar leeftijd kinderen

Jonge echtscheidingskinderen

Het meemaken van een echtscheiding op jonge leeftijd verhoogt de kans om later zelf ook te scheiden. Bijna de helft van de kinderen die jonger waren dan 5 jaar toen hun ouders uit elkaar gingen, zijn binnen 20 jaar huwelijk zelf gescheiden, tegen iets minder dan 40 procent van de kinderen die al volwassen waren toen hun ouders uit elkaar gingen.

Liesbeth Steenhof