Inflatie gedaald

De inflatie is in oktober gedaald naar 1,6 procent. In september lagen de prijzen voor consumenten nog 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van benzine temperde de inflatie. Prijsstijgingen van verse groenten en fruit hadden daarentegen een opwaarts effect op de inflatie.

De prijs van benzine lag in oktober gemiddeld 4,4 procent lager dan in september. Daarmee werd de scherpe prijsstijging van benzine tussen augustus en september geheel teniet gedaan. Benzine is nog wel 9,5 procent duurder dan een jaar geleden. Voedingsmiddelen waren in oktober gemiddeld  0,5 procent duurder dan in september.

Samen zijn de prijzen van alle consumentenbestedingen gemiddeld met 0,1 procent gedaald ten opzichte van september. Vorig jaar werd van september op oktober juist een kleine prijsstijging gemeten. Deze ontwikkelingen hebben tot een daling van de inflatie geleid.

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend.

Volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam de Nederlandse inflatie in oktober uit op 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in september. Voor oktober verwacht Eurostat voor de eurozone in zijn geheel een gemiddelde inflatie van 2,5 procent. In september was de inflatie in de eurozone nog 2,6 procent.

Inflatie

Inflatie