Inflatie daalt in oktober naar 1,6 procent

De inflatie is in oktober 2005 gedaald naar 1,6 procent. In september lagen de consumentenprijzen nog 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De prijsdaling van benzine is de belangrijkste oorzaak van deze daling. Prijsstijgingen van verse groenten en fruit hadden een verhogend effect op de inflatie.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode bedroeg 1,5 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in september.

Prijs benzine daalt fors in oktober

De prijs van benzine lag in oktober gemiddeld 4,4 procent lager dan in september. Daarmee werd de scherpe prijsstijging van benzine tussen augustus en september geheel teniet gedaan. Benzine is nog wel 9,5 procent duurder dan een jaar geleden. De prijs van dieselolie was in oktober gemiddeld even hoog als in september, LPG was juist duurder.

Voedingsmiddelen waren in oktober gemiddeld 0,5 procent duurder dan in september. Dit komt vooral door hogere prijzen van vlees en van verse groenten en fruit.

In oktober zijn de prijzen van alle consumentenbestedingen samen gemiddeld met 0,1 procent gedaald ten opzichte van september. Vorig jaar werd van september op oktober juist een kleine prijsstijging gemeten. Deze ontwikkelingen hebben tot een daling van de inflatie geleid.

Energie heeft nog wel grootste bijdrage aan inflatie

De inflatie lag in oktober weer op het niveau van juni en juli. Toen bedroeg de inflatie ook 1,6 procent. Van de inflatie is 1,1 procentpunt toe te schrijven aan energie: gas, elektriciteit en autobrandstoffen. De overige door consumenten gekochte artikelen dragen samen per saldo voor 0,5 procentpunt bij aan de inflatie.

Inflatie Nederland binnen Eurozone een van de laagste

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in oktober 2005 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in september. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in oktober eveneens licht zal dalen, naar gemiddeld 2,5 procent. In september was de inflatie in de Eurozone 2,6 procent. Nederland behoort in Europa nog steeds tot de landen met de laagste inflatie. In de Eurozone was de inflatie in september 2005 alleen lager in Finland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.