Economie Flevoland en Haarlemmermeer meest gegroeid

De provincie Flevoland had in 2004 een aanzienlijk hogere economische groei dan de rest van het land. Op een lager regionaal niveau was de groei van Haarlemmermeer het hoogst. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Terwijl de Nederlandse economie groeide met 1,7 procent, bedroeg de economische groei van Flevoland 3,4 procent. Groningen had weliswaar een nog hoger groeicijfer (3,8 procent) maar dit wordt veroorzaakt door de gaswinning in deze provincie. Noord-Holland zit iets boven het gemiddelde. Binnen deze provincie springt Haarlemmermeer met onder meer Schiphol eruit met een groei van 4,3 procent. Zeeland had met 0,1 procent de laagste groei.

Economische groei Flevoland en Haarlemmermeer breed gedragen

In Flevoland leverden meerdere bedrijfstakken een bijdrage aan de hogere economische groei. Ook voor de regio Haarlemmermeer geldt dit. In deze regio is de luchtvaart sterk vertegenwoordigd. Bijna eenderde van de totale toegevoegde waarde in dit gebied is afkomstig van deze bedrijfstak. De luchtvaart deed het in 2004 uitstekend, maar ook de andere bedrijfstakken zoals de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening deden het in deze regio bovengemiddeld. Flevoland en Haarlemmermeer dragen overigens samen ongeveer 4 procent bij aan onze economie.

De lage economische groei in Zeeland van 0,1 procent is vooral te wijten aan de mindere prestaties van enkele grote industriële bedrijven.

Aardgaswinning beïnvloedt beeld noordelijke provincies

Het hoge groeicijfer van Groningen (3,8 procent) komt vooral door de toegenomen aardgasproductie. In Nederland werd in 2004 bijna 11 procent meer olie en gas gewonnen dan in 2003. Tweederde deel van de winning op het vasteland betreft aardgas in Groningen. Drenthe en Friesland deden het daarentegen beduidend minder in 2004 met groeicijfers van respectievelijk 0,8 en 0,5 procent. In tegenstelling tot in Groningen is in deze provincies minder gas gewonnen dan een jaar eerder. Wanneer de aardgaswinning buiten beschouwing wordt gelaten dan tonen alle drie noordelijke provincies groeicijfers die in de buurt van het landelijke cijfer liggen.

Grote steden

Van de vier grootstedelijke gebieden in Nederland was de groei in Groot-Amsterdam met 2,4 procent het hoogst. Groot-Amsterdam heeft de Haarlemmermeer binnen de grenzen. Ook het stadsgewest Utrecht en de agglomeratie Den Haag presteerden met respectievelijk 2,0 en 1,9 procent beter dan gemiddeld. Het groeicijfer van Den Haag is overigens nog flink gedempt doordat de toegevoegde waarde van de overheid met 0,4 procent kromp. Rotterdam bleef met een groeicijfer van 1,5 procent maar net onder het landelijke cijfer. In de vier grootstedelijke gebieden wordt ruim 30 procent van de totale toegevoegde waarde in Nederland voortgebracht. De economische groei van de vier steden samen komt uit op 2,0 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.