Productie industrie vrijwel gelijk

De Nederlandse industrie heeft in augustus van dit jaar, na correctie voor verschillen in werkdagpatroon, vrijwel evenveel geproduceerd als in augustus 2004. Ook in de vier voorgaande maanden lag de productie ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan echter het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor seizoeninvloeden en werkdagen bleef de industriële productie in de periode juli-augustus 2005 eveneens min of meer gelijk, met een lichte daling van 0,3 procent ten opzichte van mei-juni. Ook in de voorafgaande tweemaandsperiode nam de productie iets af. De productie van de aardolie-, chemische en rubberindustrie steeg in juli-augustus. De metaalindustrie en de hout-, bouw-, meubel- en overige industrie produceerden minder dan in mei-juni 2005. In de andere branches bleef de productie ongeveer gelijk. 

De productie van consumptiegoederen steeg licht in de periode juli-augustus 2005, terwijl de productie van investeringsgoederen flink daalde. De productie van grondstoffen en halffabrikaten bleef ongeveer gelijk. 

Productie industrie

Productie industrie