Minder aardappelen en uien

In 2005 is de verwachte aardappeloogst 8 procent lager dan in 2004. Dit betekent dat de akkerbouwers ongeveer 4,8 miljard kilogram consumptie- en pootaardappelen zullen oogsten. Per hectare is de opbrengst bijna 44 duizend kilogram. Dat is 6 procent minder dan in 2004. Vooral in Zuid–Nederland wordt een lagere aardappelopbrengst gehaald. De verwachte productie van zaaiuien is 13 procent lager dan vorig jaar, vooral door een afname van het areaal met 9 procent. Dit blijkt uit de voorlopige oogstraming van het CBS.

Vooral in het zuiden lagere opbrengst aardappelen

In Noord-Brabant en Limburg is de aardappelproductie bijna 17 procent lager dan in 2004. De opbrengst per hectare daalt hier met 11 procent. Overigens is de opbrengst per hectare in Zuid-Nederland nog altijd groter dan in andere delen van Nederland. In Zuid–Nederland worden naar verhouding namelijk weinig pootaardappelen geteeld, die de gemiddelde opbrengst per hectare drukken.

Lage oogst zandaardappelen

Op de zand- en veengronden wordt 17 procent minder aardappelen geproduceerd. Dat is enerzijds het gevolg van een flinke daling van de oppervlakte aardappelen en anderzijds van een afname van de gemiddelde opbrengst. Vooral in Oost-Nederland is de oppervlakte zandaardappelen gekrompen. De opbrengst van kleiaardappelen is dit jaar 5 procent lager dan in 2004. 

Terugval opbrengst uien

In 2005 is de oogst van zaaiuien 1,1 miljard kilogram. Dat is 13 procent lager dan in 2004. Toen werd een topproductie behaald. De ingezaaide oppervlakte uien is 9 procent gedaald ten opzichte van 2004 en de opbrengst 5 procent. De opbrengst per hectare komt uit op 59 duizend kilogram. Vooral in Noord-Brabant en Limburg is het areaal verminderd (-22 procent), terwijl ook de opbrengst per hectare hier aanzienlijk gedaald is (-15 procent).

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.