Criminaliteit in grote gemeenten gedaald

In 2004 zijn in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen door de politie minder misdrijven per duizend inwoners geregistreerd dan in 2000. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek onder de tien grote gemeenten. Voor Rotterdam en Den Haag gelden juist hogere cijfers.

Geregistreerde criminaliteit
Geregistreerde criminaliteit

Utrecht en Rotterdam bovenaan

In 2004 telden de tien grote gemeenten 154 door de politie geregistreerde misdrijven per duizend inwoners van 12-79 jaar. Dit is een daling van 9 procent vergeleken met 2000. Voor heel Nederland ligt dit cijfer op 100, net als in 2000.
Van de grote gemeenten hebben Utrecht en Rotterdam het hoogste aantal geregistreerde misdrijven: 191 per duizend inwoners. Daarna volgen Amsterdam en Eindhoven met ruim 170. In 2000 was Utrecht nog alleen koploper, gevolgd door Amsterdam. Rotterdam telde toen nog 153 misdrijven per duizend inwoners.

Geregistreerde vermogensmisdrijven
Geregistreerde vermogensmisdrijven

Vooral vermogenscriminaliteit gedaald

Bijna tweederde van alle geregistreerde criminaliteit is vermogenscriminaliteit. In Utrecht kwam deze vorm, net als in 2000, het meeste voor (140 registraties per duizend inwoners). Toch daalde deze vorm van criminaliteit in zeven van de tien onderzochte gemeenten in de periode 2000-2004, vooral in Utrecht en Amsterdam. Dit beeld is ook zichtbaar voor Nederland als geheel.
In Eindhoven, Den Haag en Rotterdam steeg echter de vermogenscriminaliteit per hoofd van de bevolking.

Geregistreerde vernielingen
Geregistreerde vernielingen

In Almere meeste vernielingen

Van de onderzochte grote gemeenten had Almere in 2004 het hoogste aantal geregistreerde vernielingen per duizend inwoners. Dat was in 2000 ook al zo. Bovendien steeg het aantal geregistreerde vernielingen er, evenals in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. In de andere grote steden daalde het cijfer. Vergeleken met 2000 is dit cijfer voor heel Nederland stabiel gebleven.

Geregistreerde geweldsmisdrijven

Geregistreerde geweldsmisdrijven

Geweldscriminaliteit stijgt in heel Nederland

Naar verhouding kwamen in Rotterdam in 2004 de meeste geregistreerde geweldsmisdrijven voor: 22 per duizend inwoners. Ten opzichte van 2000 steeg dit cijfer in zes van de tien onderzochte grote gemeenten. In Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Utrecht was sprake van een daling. Voor heel Nederland steeg de geweldscriminaliteit in de periode 2000-2004 van 7 geweldsmisdrijven per duizend inwoners naar 9.

Ineke Engelhard en Harry Eggen