WAO-uitkeringen bijna terug op niveau 1998

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen lag in mei 2005 op 938 duizend. Dat is 55 duizend minder dan in januari 2003, toen er nog 993 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt werden. De afname komt geheel voor rekening van de WAO. Het aantal WAO-uitkeringen is inmiddels bijna terug op het niveau van 1998.

Vier van de vijf arbeidsongeschikten in de WAO

Eind mei 2005 gingen 739 duizend uitkeringen naar arbeidsongeschikte werknemers (WAO), 144 duizend uitkeringen naar jonggehandicapten (Wajong) en 54 duizend uitkeringen naar arbeidsongeschikte zelfstandigen (WAZ). Sinds januari 2003 is het aantal WAO-uitkeringen met 62 duizend gedaald, terwijl de andere uitkeringen met 7 duizend licht toenamen.

Minder nieuwe WAO-uitkeringen

Het aantal WAO-uitkeringen is vanaf januari 2003 gaan dalen. In de vijf jaar daarvoor steeg het nog onafgebroken. De afname komt vooral doordat minder nieuwe WAO-uitkeringen worden toegekend. In 2002 bedroeg de instroom  nog gemiddeld 7,5 duizend per maand. In de eerste vijf maanden van 2005 was dat gemiddeld 2 duizend.

De verminderde instroom is deels het gevolg van de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, die bedoeld is om te verhinderen dat mensen in de WAO belanden. Daarnaast moeten werknemers nu twee jaar ziek zijn voordat ze in de WAO kunnen komen. Dat was tot 1 januari 2004 één jaar.

WAO-uitkeringen

WAO-uitkeringen

Uitstroom vrijwel constant

De uitstroom uit de WAO was in de periode tot 2004 vrijwel constant met gemiddeld 7 duizend per maand. In de eerste vijf maanden van 2005 lag de uitstroom uit de WAO met gemiddeld 6 duizend per maand slechts iets lager.

Limburg relatief de meeste WAO-ers

In verhouding tot de bevolking van 15-64 jaar had Limburg de meeste WAO-ers. Daar werden 8,2 WAO-uitkeringen verstrekt per honderd inwoners van 15-64 jaar. Ook in Noord-Holland en Drenthe lag het aantal WAO-ers met respectievelijk 7,5 en 7,3 per honderd boven het landelijke gemiddelde. De provincies met naar verhouding de minste WAO-ers zijn Zuid-Holland en Zeeland. Daar hadden minder dan 6 op de honderd mensen een WAO-uitkering.

WAO-uitkeringen per 100 personen van 15-64 jaar, mei 2005

WAO-uitkeringen per 100 personen van 15-64 jaar, mei 2005

Grootste daling in Friesland en Utrecht

In Nederland daalde het aantal WAO-uitkeringen tussen januari 2003 en mei 2005 met 7,8 procent. In Noord-Holland was de afname precies evenveel als landelijk. Friesland kende met 9,5 procent de grootste afname. In Utrecht daalde het aantal WAO-uitkeringen met 9 procent bijna net zo snel.

Afname WAO-uitkeringen naar provincie, januari 2003- mei 2005

Afname WAO-uitkeringen naar provincie, januari 2003- mei 2005

Zeeland en Flevoland hadden de kleinste afname; hier daalde het aantal WAO-uitkeringen met minder dan 5 procent. Van de provincies met de meeste WAO-uitkeringen lag de afname in Zuid-Holland (7,2 procent) en Noord-Brabant (6,9 procent) beneden het gemiddelde.

Harrie Hartman