Inflatie gestegen in augustus

De inflatie is in augustus 2005 opgelopen naar 1,8 procent. In juni en juli lagen de prijzen voor consumenten nog 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van benzine, gas, elektriciteit, aardappelen, groente en bloemen.

Energie is de belangrijkste oorzaak van de inflatie. In augustus droegen gas, elektriciteit en autobrandstoffen 1,2 procentpunt bij aan de inflatie. De overige artikelen waren goed voor 0,6 procentpunt.

Gemiddeld stegen de consumentenprijzen in augustus met 0,4 procent ten opzichte van juli. Deze toename is groter dan de prijsstijging tussen juli en augustus 2004, zodat de inflatie omhoog ging.

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend.

Volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam de Nederlandse inflatie in augustus uit op 1,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in juli. Het Europees statistisch bureau, Eurostat, berekende voor augustus een gemiddelde inflatie in de eurozone van 2,2 procent, wat gelijk is aan het percentage in juli. Binnen de eurozone heeft in augustus alleen Finland, met 1,0 procent, een lagere inflatie dan Nederland. Luxemburg had, met 4,3 procent, de hoogste inflatie.

Inflatie

Inflatie