Pensioenfondsen en verzekeraars behalen hoge koerswinsten in eerste halfjaar 2005

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben in de eerste helft van 2005 een koersrendement op effecten (obligaties en aandelen) gerealiseerd van bijna 8 procent. Dat komt overeen met een koerswinst van ruim 53 miljard euro. Daarnaast hebben zij voor bijna 25 miljard euro aan effecten bijgekocht. Het aandeel van effecten in de totale activa van pensioenfondsen en verzekeraars is toegenomen van 78 naar 81 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Pensioenfondsen realiseren goede koersrendementen op effecten

In het eerste halfjaar van 2005 behaalden pensioenfondsen een koersrendement van ruim 11 procent op aandelen. De aandelenportefeuille van pensioenfondsen is in deze periode met bijna 34 miljard euro toegenomen tot ruim 286 miljard euro. Het grootste deel van de toename is gerealiseerd door de koerswinsten van 29 miljard euro. Bijna 20 miljard euro hiervan is verdiend in het tweede kwartaal. Dit betekent een koersrendement van 7,5 procent. Ter vergelijking, de AEX-all-share-index is in het tweede kwartaal toegenomen met 4,8 procent en de MSCI-wereldindex van aandelen met 8 procent.

Op obligaties realiseerden de pensioenfondsen een koersrendement van ruim 6 procent. De obligatieportefeuille van pensioenfondsen is in de eerste helft van 2005 toegenomen met 27 miljard euro tot ruim 232 miljard euro. De toename bestond voor ruim 13 miljard euro uit koerswinsten en voor bijna 12 miljard euro uit aankopen. Het aandeel van effecten (aandelen en obligaties) in het balanstotaal van pensioenfondsen nam toe van 85 procent naar bijna 88 procent.

Verzekeraars behalen vooral op aandelen koerswinsten

De aandelenportefeuille van de verzekeraars is met bijna 8 miljard euro toegenomen tot bijna 103 miljard euro. Deze toename is vooral gerealiseerd door koerswinsten van bijna 7 miljard euro. Dat betekent een rendement van bijna 7 procent.

De obligatieportefeuille van de verzekeraars is met bijna 13 miljard euro toegenomen tot bijna 127 miljard euro. De toename is behaald door aankopen van bijna 9 miljard euro en een koerswinst van ruim 4 miljard euro.

Het aandeel van effecten op het balanstotaal van de verzekeraars steeg van ruim 66 naar bijna 69 procent. Deze toename gaat ten koste van woninghypotheken en onderhandse leningen.

Pensioenfondsen bezitten vooral buitenlandse effecten

Het bezit aan buitenlandse effecten van pensioenfondsen is in de eerste helft van 2005 toegenomen met 56 miljard euro tot 444 miljard euro. Aan het einde van het tweede kwartaal bestond ruim 75 procent van de totale activa uit buitenlandse effecten. Van de toename van buitenlandse effecten heeft 30 miljard euro betrekking op aandelen, waarvan 25 miljard euro in niet-eurolanden. De overige 26 miljard euro bestaat uit buitenlandse obligaties, waarvan 16 miljard euro uit eurolanden.

Het aandeel van de buitenlandse effecten in de totale activa van de verzekeraars bedroeg aan het einde van het eerste halfjaar van 2005 daarentegen slechts 36 procent. De waarde van dit bezit is 118 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads