Consumentenvertrouwen gedaald in augustus

De consument had in augustus minder vertrouwen in de economie dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is in augustus 2005, na correctie voor seizoeninvloeden, met 5 punten gedaald en uitgekomen op -28. Zowel de koopbereidheid als het oordeel over het algemeen economisch klimaat is ten opzichte van juli dit jaar verslechterd. 

Het niveau van het consumentenvertrouwen is al geruime tijd erg laag. Meer dan vier jaar zijn de huishoudens overwegend pessimistisch gestemd. In augustus 2005 is vooral het oordeel over het economisch klimaat in het komend jaar en dat over de eigen financiële situatie in de nabije toekomst verslechterd. 

Na seizoencorrectie nam de koopbereidheid in augustus af met 4 punten, naar -24. Het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden in de komende twaalf maanden liet een scherpe daling zien en kwam 10 punten lager uit dan in juli dit jaar. Ook over de financiële situatie van het huishouden in het afgelopen jaar zijn consumenten pessimistischer dan in juli. Alleen over de vraag of het een gunstige tijd is voor grote aankopen is de consument niet van mening veranderd.

Consumenten waren in augustus 2005 somberder over het algemeen economisch klimaat dan in juli dit jaar. Vooral over de economie in de komende twaalf maanden zijn de huishoudens flink negatiever. Over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden is de stemming in augustus iets somberder dan in juli.

Het onderzoek naar het consumentenvertrouwen wordt in de eerste tien werkdagen van een verslagmaand uitgevoerd. Medio augustus is het conjunctuurbeeld verbeterd door het beschikbaar komen van informatie over enkele belangrijke indicatoren. Toen dit positievere beeld ontstond, had de enquêtering voor het onderzoek naar het vertrouwen in augustus al voor een groot deel plaatsgevonden.  

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd