Steeds meer kapsalons

In 2005 zijn er 11,5 duizend kappersvestigingen in ons land, 3,5 duizend meer dan in 1995. Het sterkst groeide het aantal kappersbedrijven zonder personeel: met 150 procent.

Flinke toename aantal kappersvestigingen

In de periode 1995–2005 is het aantal kappersvestigingen toegenomen met 42 procent. In dezelfde periode nam de bevolking toe met 6 procent. Waren er in 1995 in een hypothetische Nederlandse plaats van tienduizend inwoners nog maar ruim vijf kappers gevestigd, in 2004 is dat aantal gegroeid tot zeven.

Kappersvestigingen, 1995–2005

Kappersvestigingen, 1995-2005

Veel kleine bedrijven

Kappers met personeel vestigen zich bijna altijd in een kapsalon. Deze kapsalons zijn veelal gevestigd in speciaal daarvoor ingericht panden buitenshuis. Slechts in weinig gevallen bevinden deze kapsalons zich in het eigen woonhuis. Eenmans-kappersbedrijven hebben vaak hun kapsalon aan huis en vestigen minder vaak in kapsalons buiten het eigen woonhuis.

De meeste kappersondernemingen hebben één vestiging. Slechts 850 van de 11,5 duizend vestigingen maken deel uit van een onderneming met meer vestigingen. De meeste kappersbedrijven zijn klein. In 92 procent van de kappersbedrijven werken minder dan vijf mensen.

Kapperszaken naar grootte, 2005

Kapperszaken naar grootte, 2005

Enorme groei eenmansbedrijf

Het aantal eenmans-kappersbedrijven is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. In 1995 waren er 1 910, in 2005 is dat aantal opgelopen tot 4 735, een toename van liefst 150 procent.

Aantal werknemers per bedrijf in kappersbranche

Aantal werknemers per bedrijf in kappersbranche

Vooral veel vestigingen in Limburg en Zeeland

Het zuiden van ons land is het rijkst aan kappersvestigingen. In Limburg en Zeeland zijn er bijna negen kappersvestigingen per tienduizend inwoners. In Flevoland is het aantal vestigingen het laagst en de kappersdichtheid het kleinst.

Kappersdichtheid per provincie, 2005

Kappersdichtheid per provincie, 2005

Naud Philippens