Producenten in de industrie pessimistischer in juli

De ondernemers in de industrie waren in juli pessimistischer dan in juni. Het producentenvertrouwen is uitgekomen op -3,7. In juni was het -1,7. Het producentenvertrouwen bevond zich in juli op het laagste niveau sinds november 2003.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Ondernemers zijn vooral negatief gestemd over de verwachte productie in de komende drie maanden. Dit geldt dan vooral voor de producenten van consumptiegoederen. Het oordeel van de Nederlandse producenten over de orderpositie en over de voorraad gereed product is echter nauwelijks veranderd.

Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl slechts een op de zeventien van plan is het aantal personeelsleden te verhogen. Dit betekent een verslechtering ten opzichte van de voorgaande maanden.

Producentenvertrouwen

Producentenvertrouwen