Prijzen industrie gestegen in juni

De afzetprijzen van producten van de Nederlandse industrie namen in juni met 1,3 procent toe ten opzichte van mei 2005. De uitvoerprijzen van de industrie stegen met 1,6 procent harder dan de binnenlandse afzetprijzen, die een prijsstijging kenden van 0,8 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder lagen de afzetprijzen van de industrie in juni 2005 gemiddeld 6,4 procent hoger. De prijzen van de in het binnenland afgezette producten waren in juni van dit jaar 4,9 procent en de exportprijzen 7,4 procent hoger dan een jaar geleden. Al een jaar liggen de afzetprijzen van de industrie vrijwel onafgebroken 5 procent of meer boven die van een jaar eerder.

Net als de afzetprijzen zijn ook de prijzen van de in de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten in juni 2005 hoger dan de maand ervoor. De stijging bedroeg 3,0 procent. Ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten werden van mei op juni 4,3 procent duurder. Uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten waren in juni 1,0 procent duurder dan in mei van dit jaar.

Vergeleken met juni 2004 lagen de prijzen van door de industrie verbruikte grond- en hulpstoffen en halffabrikaten in juni van dit jaar meer dan 11 procent hoger. De prijzen van geïmporteerde verbruiksgoederen en van uit het binnenland afkomstige grond- en hulpstoffen waren respectievelijk ruim 14 procent en 6 procent duurder dan een jaar eerder.

De producentenprijzen worden sterk beïnvloed door de prijsontwikkeling van ruwe aardolie en aardolieproducten. In juni kwam ongeveer de helft van de prijsstijging voor rekening van de aardolie-industrie. Hier waren de prijzen bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder. Exclusief deze bedrijfstak lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in juni dit jaar 3,1 procent hoger dan in juni 2004. De prijzen van door de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten kwamen in dat geval 5,5 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie