Nieuwbouw gebouwen blijft kwakkelen

De productie van nieuwe bouwwerken laat nog geen herstel zien. De productie in het eerste half jaar van 2005 bedroeg 9,0 miljard euro en daalde hiermee 0,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2004. Ook de eerste kwartaalcijfers over 2005 van de ontvangen opdrachten bij architecten laten geen herstel zien (-1,2 procent). Hieruit kan worden afgeleid dat op korte termijn geen opleving van productie in de nieuwbouw is te verwachten.

Toenemend belang woningen

Nieuwbouwwoningen bepalen in de laatste vijf jaar een steeds groter gedeelte van de productie van nieuwe bouwwerken. Medio 2005 bestond bijna tweederde van de bouwproductie van nieuwe bouwwerken uit de bouw van woningen. Dit was vijf jaar eerder nog 56 procent.

Bouwvolume nieuwe bouwwerken (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Bouwvolume nieuwe bouwwerken (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Woningbouw licht in de plus

De productie van nieuwbouwwoningen lijkt de opwaartse richting te hebben gevonden. In het eerste half jaar van 2005 was de productie 5,9 miljard euro. Dit is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2004.

Na het jaar 2000 verminderde het volume van de bouwopdrachten voor nieuwe woningen. Deze terugval werd eind 2002 onderbroken door het versneld indienen van woningbouwplannen om de nieuwe bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit 2003 van het ministerie van VROM te vermijden. Vanaf 2004 is er sprake van een licht herstel van de bouwopdrachten en bouwproductie voor nieuwbouwwoningen. Beide liggen echter nog wel duidelijk lager dan in de periode 1995-2000.

Bouwvolume nieuwbouwwoningen (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Bouwvolume nieuwbouwwoningen, (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Minder bedrijfsgebouwen

De productie van het eerste half jaar in 2005 is 3,1 miljard euro. Dit is een daling van 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2004. De daling wordt vooral veroorzaakt door de lagere bouwproductie in de marktsector (-13 procent). Het in 2004 ingezette herstel bij de ontvangen opdrachten bij de architecten zet niet door. In de laatste twee kwartalen is het volume gedaald. Duidelijk herstel van de productie is op korte termijn dan ook niet waarschijnlijk. 

Bouwvolume nieuwe (bedrijfs)gebouwen (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Bouwvolume nieuwe (bedrijfs)gebouwen (4-kwartaalstotalen, prijspeil 1995)

Marius Reitsema en Robbert de Ruijter 

Relevante links