Consumentenvertrouwen licht gestegen in juli

Het consumentenvertrouwen is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 3 punten gestegen en in juli 2005 uitgekomen op -23. In de maanden mei en juni was er nog een daling ten opzichte van de voorgaande maand. Het niveau van het consumentenvertrouwen is nog altijd laag. Al ruim vier jaar is het merendeel van de huishoudens pessimistisch gestemd.

De lichte stijging van het consumentenvertrouwen in juli 2005 is te danken aan een iets grotere koopbereidheid. Zowel over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden als over het doen van grote aankopen oordeelden de consumenten in juli minder negatief dan in juni dit jaar. Over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderden ze vrijwel niet van mening.

Het oordeel over het economisch klimaat was in juli vrijwel gelijk aan dat in juni. De inschatting van de algemene economische situatie in de komende twaalf maanden was weliswaar iets minder somber dan in juni, maar over de afgelopen twaalf maanden oordeelde de consument juist iets negatiever.

Naast de gestelde vragen over economisch klimaat en koopbereidheid wordt de consument ook naar zijn mening gevraagd over onder meer de werkloosheid. Hierover zijn de consumenten de afgelopen twee jaar beduidend minder somber geworden.

In juli 2003 gaf 62 procent van de consumenten aan te verwachten dat de werkloosheid de komende twaalf maanden duidelijk zou stijgen. Dit uitzonderlijk hoge percentage liep geleidelijk terug. In juli 2005 was 27 procent van de huishoudens van mening dat de werkloosheid de komende twaalf maanden duidelijk zal stijgen.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen