Criminaliteit in 2004 opnieuw gedaald

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de geregistreerde criminaliteit gedaald. In 2004 registreerde de politie 1,32 miljoen misdrijven. Dit is een daling van ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2003 daalde de geregistreerde criminaliteit voor het eerst na een aantal jaren van stijging.

Terwijl het aantal geregistreerde misdrijven daalde, steeg het aantal ophelderingen in 2004 tot 279 duizend. Dat komt neer op een ophelderingspercentage van 21.

Door de politie geregistreerde criminaliteit

Aandeel vermogensmisdrijven neemt af

De geregistreerde criminaliteit bestaat voor het grootste deel uit vermogensmisdrijven (63 procent), gevolgd door misdrijven tegen de openbare orde en vernieling (16 procent), verkeersmisdrijven (10 procent) en geweldsmisdrijven (9 procent).

Sinds 1998 is het aandeel van de vermogenscriminaliteit – in 1998 nog 69 procent – in de totale criminaliteit geleidelijk afgenomen, terwijl het aandeel van de geweldscriminaliteit – in 1998 nog 6 procent – is toegenomen.

Geregistreerde criminaliteit, naar misdrijf, 2004

Minder diefstal, inbraak en rijden onder invloed

Vooral vermogensmisdrijven zijn door de politie minder geregistreerd. Het aantal diefstallen en inbraken nam in 2004 in totaal met 68 duizend af tot 829 duizend.

De aantallen geregistreerde verkeersmisdrijven namen met 5 duizend af tot 135 duizend, vooral rijden onder invloed werd minder vaak geregistreerd.

Meer vernieling, bedreiging en mishandeling

Nam het aantal geregistreerde vernielingen in 2003 nog aanzienlijk af (-13 duizend), in 2004 steeg dit aantal met 8 duizend tot 175 duizend. Vooral auto’s werden meer vernield (+ 4 duizend).

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is in 2004, net als vorig jaar, licht gestegen. Het totale aantal geregistreerde geweldsmisdrijven in 2004 bedroeg 115 duizend. Er vonden vooral meer bedreigingen (+4 duizend) en mishandelingen (+2 duizend) plaats.

Toptien geregistreerde diefstallen en inbraken, 2004

Vooral diefstal uit voertuigen gedaald

Er werd in 2004 vooral minder gestolen uit en vanaf voertuigen (-14 duizend). Daarnaast daalde ook het aantal gevallen van zakkenrollerij (-12 duizend), het aantal diefstallen uit woonhuizen (-8 duizend), fietsdiefstallen (-8 duizend), diefstallen uit bedrijven (-7 duizend) en winkeldiefstallen (-6 duizend).

Opheldering geregistreerde criminaliteit, naar misdrijf

Meer misdrijven opgehelderd

De politie heeft 279 duizend misdrijven in 2004 opgehelderd. Dit zijn er 3 duizend meer dan in 2003. Het ophelderingspercentage steeg van 20,0 naar 21,1 procent. Geweldsmisdrijven hebben het hoogste ophelderingspercentage (57 procent). Bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en vermogensmisdrijven ligt het ophelderingspercentage aanzienlijk lager (respectievelijk 18 en 11 procent).

Ineke Engelhard