Uitstel persbericht Economische groei

Donderdag 30 juni 2005 zou een persbericht verschijnen over de economische groei in het eerste kwartaal van 2005 (tweede raming). Dit persbericht is uitgesteld. Bij de tweede raming worden de nieuwe cijfers van het BBP gepubliceerd die aansluiten bij de op 20 april jongstleden gepubliceerde gereviseerde cijfers van de Nationale rekeningen voor het jaar 2001. Ook de jaar- en kwartaalcijfers voor 2002, 2003 en 2004 met de stand na revisie worden dan gepubliceerd.

Het samenstellen van de kwartaalcijfers na revisie kost iets meer tijd dan was verwacht. Daarom is het persbericht uitgesteld. 

De nieuwe publicatiedatum van het persbericht is woensdag 6 juli 2005.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.