Rotterdamse haven groeit vooral door containers

De haven van Rotterdam is naast Schiphol de belangrijkste mainport van Nederland. Hoewel de directe bijdrage van de Rotterdamse havenregio aan de Nederlandse economie geleidelijk iets is afgenomen, genereert de regio nog altijd zo’n 8 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De Rotterdamse haven maakte in 2004 een flinke groei in goederenoverslag door. De grootste impuls kwam van het containervervoer. Vooral het containerverkeer met China nam de laatste jaren sterk toe. De Rotterdamse haven blijft directe concurrenten als Hamburg en Antwerpen nog steeds ruim voor.

Directe bijdrage Rotterdamse haven aan Nederlandse economie geleidelijk afgenomen

De directe bijdrage van de Rotterdamse haven (regio Rijnmond) aan de Nederlandse economie is in de periode 1987-2002 geleidelijk afgenomen. Zo daalde het aandeel in de totale Nederlandse werkgelegenheid van 8,3 naar 7,6 procent. Ook het aandeel in het bruto binnenlands product (BBP) nam af, namelijk van 8,7 naar 7,9 procent. Het aandeel van die andere Nederlandse mainport, Schiphol (regio Groot-Amsterdam), in het BBP nam in dezelfde periode met een 0,5 procentpunt toe naar 11,2 procent.

Aandeel regio Rijnmond in BBP en arbeidsvolume

Aandeel regio Rijnmond in BBP en arbeidsvolume

Containervervoer groeit het sterkst

Het grootste deel van de lading in de Rotterdamse haven bestaat traditioneel uit aardolie en aardolieproducten. In 2004 maakte deze goederengroep 39 procent uit van het totale gewicht aan goederen. Ook ertsen en metaalresiduen zijn van oudsher belangrijke goederen voor de Rotterdamse haven. Deze waren vorig jaar goed voor 12 procent van het totale gewicht. Het aandeel van containers in de totale Rotterdamse scheepslading bedroeg in 2004 ruim 23 procent. De eerste containerladingen kwamen Rotterdam binnen in 1966. Containervrachten bestaan veelal uit stukgoederen zoals textiel, speelgoed, meubels en voedingsmiddelen.

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven groeide in de periode 1998-2004 gemiddeld met 2,2 procent per jaar. Ongeveer 55 procent van deze groei kwam voor rekening van de containeroverslag. De overslag van containers steeg gemiddeld met 5,8 procent per jaar, die van aardolie en aardolieproducten met gemiddeld 1,8 procent per jaar. De overslag van ertsen en metaalresiduen daalde met gemiddeld 0,3 procent per jaar. Voor de Rotterdamse haven was 2004 een goed jaar. De totale goederenoverslag steeg met gemiddeld 8 procent ten opzichte van 2003.

Ontwikkeling goederenoverslag Rotterdamse haven (in gewicht)

Ontwikkeling goederenoverslag Rotterdamse haven (in gewicht)

Opmars containerverkeer met China

Ruim 16 procent van het totale containerverkeer in 2004 was met China (inclusief Hong Kong). De gemiddelde groei van containers van en naar China bedroeg in de periode 1999-2004 ruim 17 procent per jaar. In de tweede helft van 2001 en de eerste maanden van 2002 lag de groei rond de nul. Dit had onder andere te maken met een vertraging in de groei van de wereldhandel. Sindsdien is de handel met China weer sterk toegenomen. In 2004 was de groei gemiddeld zelfs 38 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De opmars van het containerverkeer met China hangt nauw samen met de explosieve groei die de Chinese economie de laatste jaren doormaakt.

Ontwikkeling containeroverslag Rotterdamse haven (incl. gewicht container)

Ontwikkeling containeroverslag Rotterdamse haven (incl. gewicht container)

Rotterdam blijft grootste goederenhaven van Europa

In 2004 werd in Rotterdam voor bijna 353 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is meer dan de drie grootste Europese concurrenten samen. Rotterdam is dan ook al jarenlang de grootste haven van Europa. De Maasstad had zelfs lange tijd de grootste haven van de wereld. Ondanks groei zakte Rotterdam in 2004 wereldwijd af naar de derde plaats, na respectievelijk Sjanghai en Singapore. Die havens vormen echter geen directe concurrentie voor Rotterdam doordat ze een ander achterland bedienen.

Rotterdam is ook al jarenlang de grootste containerhaven van Europa. De havens van Hamburg en Antwerpen zijn echter niet veel kleiner. Rotterdam heeft vorig jaar wel een iets sterkere groei doorgemaakt dan zijn twee belangrijkste concurrenten. Wereldwijd had in 2004 het Chinese Hong Kong de grootste containerhaven. Rotterdam volgde op de zevende plaats.

De belangrijkste concurrenten in goederenoverslag van Rotterdam

De belangrijkste concurrenten in goederenoverslag van Rotterdam