Meer mensen gaan failliet

In de eerste vier maanden van 2005 zijn bijna 3 400 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging voltrekt zich vooral bij particulieren. De toename van het aantal faillissementen doet zich voor sinds de tweede helft van 1999.

Aantal uitgesproken faillissementen

Bedrijfsfaillissementen vrijwel stabiel

Tweederde van het aantal uitgesproken faillissementen was een bedrijfsfaillissement. In de eerste vier maanden van 2005 zijn 2 300 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Dit is iets meer dan in de overeenkomstige periode van 2004. Bij de resterende faillissementen is het bankroet uitgesproken over 1 100 particulieren. Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2004. Tweederde van deze personen is tussen de 25 en 45 jaar. In de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder worden vrijwel geen faillissementen uitgesproken.

Gemiddeld ruim 300 duizend euro schuld

De afgewikkelde faillissementen in 2004 hebben gemiddeld 318 duizend euro onbetaalde schuld opgeleverd. De hoogte van deze onbetaalde schuld verschilt per rechtsvorm: vennootschappen laten 484 duizend euro aan schulden onbetaald, eenmanszaken 160 duizend euro en personen bijna 81 duizend euro.

Gemiddelde onbetaalde schuld, 2004

Verwacht wordt dat de uitgesproken faillissementen in 2004 ongeveer 3 miljard euro aan onbetaalde schuld zullen opleveren.

Ook toename schuldsaneringen

In het eerste kwartaal van 2005 zijn ruim 3 700 schuldsaneringen definitief uitgesproken. Ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2004 betekent dit een stijging van 8 procent. Ruim 60 procent van de schuldsaneringen heeft betrekking op personen tussen de 25 en 45 jaar. Doorgaans eindigt 20 procent van de schuldsanering alsnog in een faillissement.

Dick Boer