Conjunctuurbeeld: economie krimpt licht in eerste kwartaal 2005

Het herstel van de conjunctuur blijft aarzelend. De economische groei in het eerste kwartaal van 2005 is uitgekomen op -0,3 procent. Het is voor het eerst sinds 2003 dat de economie is gekrompen. Vorig jaar groeide de economie nog met gemiddeld 1,4 procent. Een aantal conjunctuurindicatoren geeft positieve signalen. Zoals de ontwikkeling van de uitzenduren, het aantal vacatures en de verwachte omzetontwikkeling in de zakelijke dienstverlening.

In de industrie was het volume van de gemiddelde dagproductie in april iets kleiner dan in april 2004. Het volume van de uitvoer van goederen in april was, na een globale correctie voor werkdagen, 7 procent hoger dan in april vorig jaar. Dit groeicijfer ligt iets hoger dan dat van het eerste kwartaal. De consumptie was in april lager dan een jaar eerder, net als in het eerste kwartaal. Ook de investeringen liepen in het eerste kwartaal terug. De overheidsconsumptie groeide daarentegen bescheiden.

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het tweede kwartaal meer orders en een hogere omzet. De ondernemers in de industrie zijn in mei iets optimistischer geworden. Na vier maanden op rij te zijn gestegen is het consumentenvertrouwen in mei daarentegen flink gedaald.

De industriële afzet- en verbruiksprijzen zijn van maart op april dit jaar gestegen. De toename is echter iets kleiner dan in de voorgaande maand. De inflatie daalde in mei naar 1,3 procent. Ook de rente is in mei gedaald. De kapitaalmarktrentevoet van de jongste tienjarige staatslening zakte van gemiddeld 3,5 procent in april naar gemiddeld 3,3 procent in mei. 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wijzen nog niet op een duidelijke verbetering. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in de periode maart-mei 2005 gelijk gebleven. De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal verder gekrompen, zij het minder dan in de vier voorafgaande kwartalen. Wel is het aantal vacatures in het eerste kwartaal verder gestegen. Ook het aantal uitzenduren is in het vierde kwartaal gestegen. Dit is al de vierde keer op rij. 

Bruto binnenlands product (BBP)

Bruto binnenlands product (BBP)