Woningbouw stijgt in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal gereedgekomen woningen met 8 procent toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is met 22 procent gestegen. De enige provincies waar in beide gevallen een afname werd waargenomen zijn Utrecht en Flevoland.

Woningbouw in het eerste kwartaal

Woningbouw in het eerste kwartaal

Toename gereedgekomen woningen

In het eerste kwartaal van 2005 zijn er bijna 700 woningen meer opgeleverd dan in het eerste kwartaal van 2004. In totaal kwamen er in het eerste kwartaal 9,5 duizend nieuwbouwwoningen gereed. In de provincies Groningen, Limburg en Overijssel was de stijging het grootst. Flevoland, Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant kenden in het eerste kwartaal van 2005 een afname van het aantal gereedgekomen woningen.

Ontwikkeling gereedgekomen woningen, 1e kwartaal 2005

Ontwikkeling gereedgekomen woningen, 1e kwartaal 2005

Meer bouwvergunningen verleend

In het eerste kwartaal van 2005 is voor ruim 17 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dit is een toename van ruim 3 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004. De toename vond grotendeels plaats in Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant. In de provincie Utrecht was de afname in het eerste kwartaal van 2005 het grootst.

Ontwikkeling verleende bouwvergunningen, 1e kwartaal 2005

Ontwikkeling verleende bouwvergunningen, 1e kwartaal 2005

In Utrecht en Flevoland minder woningbouw

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouw. Gemiddeld is de periode tussen verlening van een bouwvergunning en oplevering van de woning anderhalf tot twee jaar. De provincies Utrecht en Flevoland kenden in het eerste kwartaal van 2005 zowel minder gereedgekomen woningen als verleende bouwvergunningen. In Overijssel en Limburg en in mindere mate in Gelderland en Noord-Holland namen beide aantallen toe.

Cees Steijn